Styrelse Skepparslövs Golfklubb
Ordförande
Bo-Göran Svensson
bogoransvensson@hotmail.com
0705-215865

V.Ordförande
Ulf Griwell
ulf@bowell.se
0760-089207

Kassör
Lars-Ingvar Persson
larsingvarp@gmail.com
0702-077581

Sekreterare
Curt Hansson
curinhan@gmail.com
0733-244987

Damkommitté
Lisbeth Lindahl
lisbeth.lindahl@telia.com
0706-518920

Marknad och Medlemskommittén
Ulf Griwell
ulf@bowell.se
0760-089207

Seniorkommitté
Pelle Nylander
pellenylander@telia.com
0733-833823

Styrelse Skepparslövs GK AB
Ordförande
Bo-Göran Svensson
bogoransvensson@hotmail.com
0705-215865

Kassör
Lars-Ingvar Persson
larsingvarp@gmail.com
0702-077581

Marknad och Medlemskommittén
Ulf Griwell
ulf@bowell.se
0760-089207

Bankommitté
Per Nylander
pellenylander@telia.com
0733-833823

Leif Lundahl
l.g.lundahl@gmail.com
0708-229129

Hcp ansvarig
Leif Lundahl
l.g.lundahl@gmail.com
0708-229129

Banpersonal
Greenkeeper Daniel Mjärdestam
0768-51 37 20

Shopen/receptionen
Jonna Sjögren
E-post: kansli@skepparslovsgk.se
Telefon: 044-22 95 08

Ekonomi
Gullwi Mattisson
Tisdagar och torsdagar 8.00 – 16.30
E-post: gullwi@skepparslovsgk.se
Telefon: 044-22 95 09