Styrelse Skepparslövs Golfklubb
Ordförande
Bo-Göran Svensson
0705-215865

V.Ordförande
Ulf Griwell
0760-089207

Kassör
Lars-Ingvar Persson
0702-077581

Sekreterare
Curt Hansson
0733-244987

Damkommittén
Lisbeth Lindahl
0706-518920

Marknad och Medlemskommittén
Ulf Griwell
0760-089207

Seniorkommittén
Pelle Nylander
0733-833823

Styrelse Skepparslövs GK AB
Ordförande
Bo-Göran Svensson
0705-215865

Kassör
Lars-Ingvar Persson
0702-077581

Marknad och Medlemskommittén
Ulf Griwell
0760-089207

Bankommittén
Per Nylander
0733-833823

Leif Lundahl
0708-229129

Hcp ansvarig
Leif Lundahl
0708-229129

Banpersonal
Greenkeeper Daniel Mjärdestam
0724-018303

Shopen/receptionen
Jonna Sjögren
E-post: kansli@skepparslovsgk.se
Telefon: 044-22 95 08

Ekonomi
Gullwi Mattisson
Tisdagar och torsdagar 8.00 – 16.30
E-post: gullwi@skepparslovsgk.se
Telefon: 044-22 95 09