Lokala regler

Tillfällig lokal regel

Sedan 1 jan 2019 gäller nya golfregler över hela världen. Här finner du de viktigaste förändringarna i en lättförståelig och illustrativ presentation.

Det nya världshandicapsystemet kommer 2020