Skötselplan för hålvärd

Skepparslövs Golfklubbs Hålvärdar
Kontakta oss gärna om du har synpunkter på något som bör åtgärdas.
Ring eller skriv till respektive Hålvärd
Hål Namn Mail Tel
1 Bernt Lindén bernt.linden@telia.com 0705-749688
Lhena Revhult
2 Bengt Andersson bengt@baad.se 0725-464670
Albin Andersson albin@baad.se 044-245064
3 Mats Ericsson mats.a.ericsson@gmail.com 0707-763687
4 Kurt Nilsson nilsson126@msn.com 0707-950842
Christer Ahlm ac.ahlm@hotmail.se 0709-316180
5 Leif Lundahl l.g.lundahl@gmail.com 0708-229129
Ulla Johnsson ullajohn@spray.se 0733-244555
6 Karin Hansen karinhansen20@hotmail.com 0701-431246
7
8 Göran Fridh goran.fridh46@gmail.com 0706-783650
9 Pelle Nylander pellenylander@telia.com 0733-833823
Lars Linder lars.w.linder@bahnhof.se 0763-965868
Lotta Nylander lottanylander@telia.com 0708-769687
10 Håkan Ekblad jfe.ekblad@gmail.com 0708-390406
Roger Karlsson paddorna@hotmail.com 0733-936317
Stefan Dehn s.dehn@hotmail.com 0709-145147
11 Johan Häkkinen johan.hakkinen@gmail.com 0736-856175
12 Lennart Olofsson lochlolofsson@gmail.com 0706-894101
Lisa Olofsson lochlolofsson@gmail.com 0706-508218
13 Ingemar Svensson inkuset@hotmail.com 0731-463240
14
15 Karin Hansen karinhansen20@hotmail.com 0701-431246
16 Elisabet Löfmark Fischier elisabetlofmark@gmail.com 0763-392203
17 Mikael Hasselquist mikaelhasselquist@gmail.com 0767-876767
18