Rangen är stängd varje måndag mellan 7-11 pga bollplockning och klippning.