Rangen är stängd varje måndag och torsdag mellan 7-11 pga bollplockning och klippning.