Damkommittén

Torsdagar 8 april – 16 september 2021
Damgolf startföreträde
16.30 – 17.30
Värdinnor 16.15 – 17.00

Spelprogram för damgolfen 2021
Nationell Damdag 7 augusti 2021

Ordförande och representant i styrelsen är:
Lisbeth Lindahl
Mobil: 0706-51 89 20
lisbeth.lindahl@telia.com

Ledamöter:
Bitte Stedt
0761-36 46 44
jasbis.stedt@outlook.com                                 
Eva Bengtsson
0708-27 27 78
eva.matilda@telia.com

Inger Ljuggren
0730-91 48 68
inger_lj@hotmail.com

Gunilla Thulin
0708-55 65 97
4xthulin@gmail.com

Lone Nilsson
0708-45 60 81
lone.nilsson@bredband.net