From ons 7 december gäller vintergreener & matta på finklippta delen av banan. (fairway och foregreen)

Bollmaskinen är stängd, bollar finns i skjulet.

Kiosken och toaletterna på banan är nu stängda för säsongen.

Start på 10:an
Tyvärr har vi ingen möjlighet till start på 10:an innan kl.09.00.
Banarbetarna behöver fritt för att ni sedan ska få den bästa upplevelsen hos oss.
Tack för att ni respekterar detta.