Greenbunkern på hål 15 är nu öppen. Var vänlig och undvik att gå upp och ned från kanten för att skydda det nylagda gräset.

Rangen är stängd varje måndag och torsdag fram till kl.09.00 pga bollplockning och klippning.

LÄGESFÖRBÄTTRING på finklippta delen av spelfältet.

Kiosken är öppen!
Toaletterna ute på banan är öppna!

Start på 10:an
Tyvärr har vi ingen möjlighet till start på 10:an innan kl.09.00.
Banarbetarna behöver fritt för att ni sedan ska få den bästa upplevelsen hos oss.
Tack för att ni respekterar detta.