Rangen är stängd varje måndag och torsdag fram till kl.09.00 pga bollplockning och klippning.

Kiosken är öppen!
Toaletterna ute på banan är öppna!

Start på 10:an
Tyvärr har vi ingen möjlighet till start på 10:an innan kl.09.00.
Banarbetarna behöver fritt för att ni sedan ska få den bästa upplevelsen hos oss.
Tack för att ni respekterar detta.